Projekt medyczny w Etiopii

 

Miejsce:
Placówki misyjne sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) Alamata, Asko, Dire Dawa i in. Ośrodki misyjne prowadzone przez Misjonarki Miłości służą pomocą ludziom zepchniętym na margines społeczny, głównie obłożnie chorym i umierającym oraz sierotom. Jednym z podstawowych problemów, z jakim borykają się placówki, jest brak wykształconej kadry medycznej.

Działania:
• bezpośredni kontakt wolontariuszki z chorymi, udzielanie fachowej pomocy rehabilitacyjnej,
• przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu rehabilitacji dla personelu ośrodków prowadzonych przez Misjonarki Miłości w Etiopii.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• Katarzyna Przyślewicz

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Etiopia Alamata, Asko, Dire Dawa 2007-2008