Projekt edukacyjno-pedagogiczny w Piura

 

Miejsce:
Piura to miejscowość położona w północnej części Peru nad Oceanem Spokojnym. Ze względu na pustynne położenie miasto jest brudne, szare, zakurzone. Pomimo to, masowo przyjeżdżają tu ludzie z wiosek w poszukiwaniu lepszego życia. To zjawisko przyczynia się tworzenia ogromnej ilości dzielnic biedy. Na przedmieściach Piura położona jest salezjańska placówka „Bosconia” – duży kompleks szkolny wraz z oratorium i innymi dziełami salezjańskimi rozłożony na obszarze 17 hektarów.

Działania:
• prowadzenie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży,
• nauka języka angielskiego, katechezy,
• prowadzenie programu dożywiania najbiedniejszych dzieci,
• organizacja zajęć świetlicowych,
• animacja lokalnej wspólnoty.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Elżbieta Jakubek, Małgorzata Sobstel

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Piura 2005-2006