Program profilaktyki i promocji zdrowia wśród Indian Guarayo w Urubicha

W ramach działań wolontariuszki Katarzyna Korczyk i Anna Leśnikowska przez trzy miesiące pracowały z grupą 45 dzieci, 45 młodzieży oraz grupy 15 lokalnych animatorów pracujących na placówce. Poprzez zajęcia sportowe, arteterapię oraz cykl szkoleń wyrównywano szanse dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, przeciwdziałano zagrożeniom wynikającym ze stosowania używek, prostytucji oraz HIV/AIDS, poprawiono warunki higieniczne, zdrowotne oraz bytowe wychowanków, realizując program profilaktyczny. W ramach projektu udało się także przekształcić pomieszczenia gospodarcze na salę edukacyjno – wychowawczą. Projekt był realizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Boliwia Urubicha 2014