Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży z Bijska

 

Miejsce:
Misja katolicka w 200-tysięcznym miasteczku Bijsk, położonym blisko mongolskiej granicy (na Syberii) prowadzi działalność duszpasterską i młodzieżową. Od 10 lat na misji pracuje wrocławski kapłan ks. Andrzej Obuchowski.

Działania:
Projekt został zainicjowany oraz zrealizowany przez grupę wolontariuszy SWM skupionych przy Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Młodzi wolontariusze, pod przewodnictwem ks. Jerzego Babiaka, pomagali w organizacji wakacyjnego wyjazdu z młodzieżą, organizowali zajęcia dydaktyczne i ewangelizacyjne, a także prowadzili zabawy dla dzieci i młodzieży przy parafii.
W ramach projektu wolontariusze pomagali również przy bieżących pracach misji oraz porządkowaniu polskich cmentarzy. Młodzież przywiozła również ornaty potrzebne do służby
w placówce misyjnej.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 12 wolontariuszy z LO we Wrocławiu, w tym ks. Jerzy Babiak

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Rosja Bijsk 2007