Opieka nad dziećmi z domu dla chłopców ulicy we Freetown

 

W projekcie trwającym od stycznia 2011 wzięło udział dwoje wolontariuszy (Barbara i Łukasz Piędel). Działania przez nich prowadzone objęły głównie: prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, organizację programu douczania dla dzieci mających zaległości szkolne, przeprowadzenie szkolenia dla animatorów młodzieżowych, prowadzenie warsztatów plastycznych i sportowych, nadzór nad budową wiaty przy świetlicowej. Projekt realizowany we współpracy z Salesians of Don Bosco, Freetown oraz wsparciu finansowym Programu „Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Freetown 2011