Letnie półkolonie dla dzieci i Festiwal Młodych w Tywrowie

Projekt realizowany w okresie lipiec-sierpień 2013 zakładał przede wszystkim pracę wolontariuszki Agnieszki Zabrzewskiej z dziećmi w trakcie letniej półkolonii. Dzieciom oferowane były gry i zabawy zespołowe, rozgrywki sportowe, konkursy oraz zajęcia edukacyjno-formacyjne (nauka podstaw języka angielskiego, przyrody, katecheza, zajęcia artystyczne). Wolontariuszka prowadziła zajęcia, pełniła nadzór pedagogiczny nad uczestnikami oraz lokalnymi animatorami, którzy wolontaryjnie podjęli się pracy w świetlicy. Kolejnym zadaniem wolontariuszki była pomoc przy organizacji i obecność na Festiwalu Młodych „Tchnienie Życia”. Projekt objął także odwiedziny osób starszych, chorych i opiekę nad kościołem. Projekt został przerwany ze względu na pogorszenie stanu zdrowia wolontariuszki. Projekt był zrealizowany przez SWM Wrocław we współpracy ze Zgromadzeniem Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ukraina Tywrów 2013