Edukacja poprzez fotografię i rysunek we Freetown

 

Projekt realizowany w okresie lipiec-sierpień 2011 objął pracę dwóch wolontariuszek (Katarzyna Banaszak, Magdalena Matczak). Działania objęły: pomoc w przygotowaniu animatorów do pracy podczas półkolonii, współorganizowanie Summer Campu, prowadzenie warsztatów rysunkowych i fotograficznych, realizację projektu nt. Liczba odbiorców działań wyniosła: 200 osób. Projekt realizowany przez Oddział Poznań we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz Salesians of Don Bosco, Freetown.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Freetown 2011 200