Dotacja działalności misyjnej w Peru

 

Salezjanie w Peru prowadzą kilkanaście placówek misyjnych, obejmujących szkoły techniczne i zawodowe, oratoria (świetlice), parafie, domy dla dzieci ulicy i in. W latach 2009 i 2010 została przekazana dotacja na wsparcie działań młodzieżowych w prowincji peruwiańskiej oraz dofinansowanie na prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Limie.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru Lima 2009