Budowa studni w Czadzie

Akcja budowy studni jest kontynuacją działań z lat poprzednich, prowadzonych w odpowiedzi na prośbę polskiego misjonarza ks. Artura Bartola SDB. Studnie budowane są w wioskach położonych w okolicach miejscowości Sarh. Każda z nich służy kilkuset mieszkańcom wiosek. W 2014 roku wybudowano 5 studni. Zbiórki na budowę kolejnych studni prowadzone są w dalszym ciągu. Planowo ma powstać ponad 30 studni.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Czad Sarh 2013-2014