Ala i Hania jako animatorki na obozie wakacyjnym w Etiopii

Cała kwota potrzebna na projekt to 11 144 zł
100% już jest

Uśmiech dzieci z Dongory – dar bezcenny

Etiopia to kraj, w którym około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, to kraj w którym wielu ludzi musi codziennie radzić sobie z trudnościami w dostępie do wody, częstymi chorobami i koniecznością przeżycia dnia za równowartość 4 zł, a czasem nawet mniejszą ilością środków.

W takich warunkach żyją też dzieci Dongory, dla których, na prośbę miejscowych sióstr, został zorganizowany obóz wakacyjny prowadzony przez Hannę Przegon i Alicję Kalinowską. Dzięki ich działaniom, energii, radości i chęci „podzielenia się sobą” 300 dzieci mogło w warunkach radosnej zabawy, nauki a także modlitwy spędzić czas wakacji.

Prowadzenie zajęć, zakup potrzebnych materiałów, szczepień, przelotów  oraz organizacja posiłków dla dzieci
w czasie trwania obozu byłyby niemożliwa bez wsparcia modlitewnego i materialnej pomocy wszystkich naszych Dobroczyńców, którym Wolontariuszki dziękują z całego serca.

Obrazem radości i wdzięczności dzieci są prezentowane poniżej zdjęcia.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Etiopia Dongora 2017 300