Don Bosco Network z nowym zarządem i jasnymi planami na przyszłość

Od 13 do 15 maja 2015 w salezjańskim domu rekolekcyjnym w Stony Point pod Nowym Jorkiem odbywało się doroczne Walne Zgromadzenie Don Bosco Network. Na mocy jednogłośnej decyzji, prezydentem sieci na drugą już kadencję została wybrana Joanna Stożek reprezentująca Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu z Krakowa. Skład zarządu uzupełnili: wiceprezydent Peter Annegarn z Via Don Bosco z Belgii, skarbnik Alessandro Brescia z VIS z Włoch i ks. Manuel de Castro z Jovenes y Desarrollo z Hiszpanii.

Przedstawiciele wszystkich organizacji Don Bosco obecnych na spotkaniu: Salesian Missions – USA, Via Don Bosco – Belgia, Jovenes y Desarrollo – Hiszpania, VIS – Włochy i SWM – Polska jednogłośnie stwierdzili, że przyszłość sieci leży w silniejszej koordynacji i łączeniu indywidualnych wysiłków poszczególnych organizacji i partnerów pod jednym, wspólnym szyldem Don Bosco.  W przypadku globalnych katastrof i klęsk żywiołowych, Don Bosco Network – tak jak do tej pory – będzie podejmował skuteczne działania koordynujące pierwszą pomoc i procesy odbudowy, w których uczestniczą członkowie DBN i prokury misyjne. Biorąc aktywny udział w projekcie budowania potencjału Biur Planowania i Rozwoju realizowanym przez VIS (Włochy), Don Bosco Network będzie pracował nad stworzeniem spójnej wizji i wspólnych zasad wspierania BPR na całym świecie. DBN będzie też kontynuować wzmacnianie współpracy całej Rodziny Salezjańskiej na polu rzecznictwa opartego o podejście skoncentrowane na prawach człowieka. Dzięki temu interwencje podejmowane w reakcji na naruszenia praw dzieci i młodzieży na lokalnym i globalnym poziomie nabiorą większej mocy.

Podczas pobytu w Nowym Jorku, delegacja Don Bosco Network odwiedziła też kwaterę główna Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie spotkała się z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Rozmowa dotyczyła głównie narzędzi i sposobów interwencji, jakimi dysponują organizacje Don Bosco będąc świadkami naruszeń praw człowieka w ramach swojej pracy i służby. Przedstawiciel UNICEF-u zaprezentował wysiłki podejmowane przez biuro w celu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem na rynku pracy. Oba spotkania zakreśliły kilka interesujących i przyszłościowych obszarów współpracy.