Barbara

Moja pomoc dzieciom jest tylko finansowa, ale cieszę się, że choć w taki sposób mogę troszkę poprawić los dziecka, często pokrzywdzonego przez los. Po śmierci Jana Pawła II zastanawiałam się w jaki sposób mogę włączyć się w Misyjną działalność Kościoła i wtedy dowiedziałam się o Adopcji Miłości.