ŚDM 2016 w Krakowie!

Papież Franciszek ogłasza całemu światu, że następne spotkanie młodych ze wszystkich narodów odbędzie się w Krakowie. Ks. biskup Ryś mówi o tym, że Światowe Dni Młodzieży są dla wszystkich. Nawiązuje do wypowiedzi następcy św. Piotra, który chce, aby młodzież rozważając podstawowe prawdy wiary mogła otworzyć się i spotkać z Jezusem.