Komu w tym roku pomagamy na Orawie

Cele akcji Orawa Dzieciom Afryki 2013:

1. Wyposażenie i pomoc w działalności Centrum Młodzieżowego DON BOSCO w Kabwe, w Zambii.

2.Wsparcie budowy pomieszczenia pełniącego rolę szkoły podstawowej
i kaplicy w Lokhikul, w Bangladeszu.

Zambia jest jednym z najbiedniejszych krajów południowej Afryki. Długość życia Zambijczyków wynosi około 37 lat.  Kabwe to jedno z najstarszych miast Zambii, w którym panuje ogromne bezrobocie oraz skrajne ubóstwo. Wychodząc naprzeciw tym problemom, Salezjanie Księdza Bosko podjęli się pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi, budując Centrum Młodzieżowe DON BOSCO, prowadzone obecnie przez ks. Mariusza Skowrona SDB.

orawa_2013_komu2

Centrum Młodzieżowe, tzw. Oratorium to jedyne miejsce, gdzie młodzi mogą pożytecznie spędzić czas. Setki dzieci przychodzi tam codziennie, aby pograć w piłkę, pouczyć się, zaznać odrobiny radości… Uczestniczą również w modlitwach i uroczystościach w parafii.

Aby Centrum Młodzieżowe mogło dalej właściwie funkcjonować potrzebne są fundusze na konkretne cele: programy dożywiania, edukację przedszkolną, edukację młodych dot. HIV i AIDS, zwiększenie liczby opiekunów w ośrodku i jego rozwój.

Nie pozostańmy obojętni –  dzieci w Kabwe czekają na naszą pomoc!
Dajmy im szansę na lepsze życie!

Południowa Azja, Bangladesz, miejscowość Lokhikul. W tym niezwykle ubogim rejonie kraju trudno mówić o edukacji, gdyż wiele dzieci kończy naukę na poziomie 3-4 klasy szkoły podstawowej, jeszcze więcej – szczególnie dzieci z terenów wiejskich – w ogóle nie chodzi do szkoły. Mieszkańcy terenu objętego pomocą placówki misyjnej nierzadko żyją w ekstremalnej biedzie.

orawa_2013_komu3

W zasięgu działań placówki misyjnej znajdują się parafia, Internat, a także Oratorium. Dla znacznej liczby dzieci, zwłaszcza z pobliskich wiosek, Internat jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym podjęcie nauki. Obecnie w Internacie w Lokhikul przebywa kilkadziesiąt dzieci, których rodziców nie stać na pokrycie podstawowych opłat.

Opiekunem placówki jest ks. Paweł Kociołek SDB, który w swojej codziennej, niezwykle trudnej pracy potrzebuje wsparcia, zarówno duchowego jak i materialnego. Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest wybudowanie pomieszczenia, które będzie jednocześnie pełnić rolę szkoły podstawowej i kaplicy.

Nie pozostańmy obojętni – dzieci w Lokhikul czekają na naszą pomoc!
Dajmy im szansę na lepsze życie!


J.