Ze Świętochłowic do Chingolii

Wywiad z salezjaninem, misjonarzem, ks. Mariuszem Skowronem, który ze szkoły w śląskich Świętochłowicach wyjechał na misje do Zambii.

Facebook