Cztery miejsca – milion dusz

Akcja 1% SWM Młodzi Światu podczas weekendowego spotkania wolontariuszy w 2009 roku w Krakowie.

Facebook