I Ty możesz pomóc! Spot SWM

SWM Młodzi Światu to stowarzyszenie powstałe, aby organizować i nieść pomoc osobom potrzebującym, przebywającym zarówno w kraju, jak i za granicą. Podstawowym celem organizacji jest aktywne uczestnictwo w misjach w krajach Globalnego Południa. Wolontariusze wysyłani są do Afryki, Ameryki Południowej oraz Europy Wschodniej na okres najczęściej od trzech miesięcy do roku czasu. Osoby działające w Polsce zajmują się zbieraniem funduszy na projekty niosące pomoc oraz starają się przekazać rzetelną wiedzę na temat znaczenia misji w świecie, jak największej liczbie osób. Robią to poprzez organizowanie wystaw, warsztatów i konferencji, odwiedzając szkoły i zapraszając młodych na zajęcia do swojej siedziby. W celach popularyzacji spraw misyjnych w Polsce, wydają książki, albumy i płyty.

Duchowym przewodnikiem SWMu jest założyciel Zgromadzenia Księży Salezjanów, ks. Jan Bosko. Za jego przykładem wolontariusze w krajach misyjnych zajmują się przede wszystkim edukacją i wychowywaniem młodych.