20210214_191224

Valentino w swojej kopercie znalazł między innymi... tabliczkę mnożenia :)