20201217_091051 (1)

"Trensa" (zaplatanie warkoczy w tańcu)