IMG_3132 (1)

Maszyny w działającej obecnie elektrowni (źródło: blog SWM Roberta Bartkowiaka)