IMG_20200409_191806

Uczestniczymy w Mszy Ostatniej Wieczerzy