IMG_20200304_095251

Camilo (po prawej) ze swoimi kolegami