20191129_182516

Część tanecznej grupy parafialnej.