20191102_154636

Ogólny widok fiesty na cmentarzu w pobliskiej wsi.