20191102_115917

Przystrojony grób.

Przystrojony grób.