20190808_145203

Widok z drogi między Cochabambą a Kami