IMG_20190903_141619

Tupiza - żółty budynek to szkoła podstawowa, do której chodzą dzieci z hogaru.