20190718_190507

Mieszkańcy naszego internatu podczas odrabiania lekcji.