Misja2018_Uganda_SylwiaBomba (23)

Father Ubaldino - zawsze wśród ludzi