Uganda-Palabek 2018_spotkanie koordynatorów 4_ZG_druk