boliwia_tupiza_mpykosz_wierzenia14

Podobizny andyjskiego boga obfitości- Ekeko