5_Fot. SWM Młodzi Światu_Przemowa Prowincjała Salezjanów w Afryce Wschodniej Fr. Gianni Rolandi