1_Fot. SWM Młodzi Światu_Poświęcenie nowopowstałego budynku