10_Fot. SWM Młodzi Światu_Marszałek Senatu wraz z senatorami zwiedza warsztat krawiecki szkoły technicznej