Poznaj Grace…

Grace wspólnie z salezjanami wspiera najuboższą młodzież regionu Kangoma, znajdującego się na obrzeżach stolicy kraju – Lilongwe (Malawi). Grace wspólnie z przyjaciółmi co tydzień spotyka się z młodymi w lokalnej szkole organizując warsztaty mające na celu ich osobisty rozwój. Chce ich uczyć przez doświadczenie, pragnie pokazać jak być odpowiedzialnym, uczciwym…

Grace wspólnie z salezjanami wspiera najuboższą młodzież regionu Kangoma, znajdującego się na obrzeżach stolicy kraju – Lilongwe (Malawi). Grace wspólnie z przyjaciółmi co tydzień spotyka się z młodymi w lokalnej szkole organizując warsztaty mające na celu ich osobisty rozwój. Chce ich uczyć przez doświadczenie, pragnie pokazać jak być odpowiedzialnym, uczciwym i świadomym obywatelem. Zapewniając im zasadnicze, najistotniejsze narzędzia, chce w nich wykształcić poczucie, że ich przyszłość w dominującym stopniu zależy od nich samych.

Dla nas, mieszkańców Europy, jasne są np. podstawy przedsiębiorczości czy planowania, a przygotowania do życia uczymy się w rodzinie i w szkole. W Malawi tak nie jest. Tam niewiele osób stać na szkołę, pomimo tego, że jest ona publiczna. Rodzice nie mogą sobie pozwolić na najpilniejsze wydatki związane z edukacją swojego dziecka, a większa część podopiecznych Grace to sieroty lub półsieroty pozostawione samym sobie. Ona chce udowodnić tym młodym ludziom, że inny świat istnieje, a sposób na życie odmienny od obecnego jest możliwy. Chce dać im szansę rozwoju, wyboru godnej przyszłości, choć trochę ubarwionej perspektywami. Pragnie pokazać im sposób na lepsze życie.

W tym roku dochód zebrany z 15. Orawy Dzieciom Afryki przeznaczymy na edukację i przyśpieszone kursy zawodowe dla tej młodzieży. Chcemy, żeby każdy z nich mógł pracować i utrzymać rodzinę.

Dowiedz się więcej o akcji