Rozesłanie wolontariuszy misyjnych 2016

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. (Dz 1,8)

8 maja, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Inspektora Dariusza Bartochy SDB jedenastu wolontariuszy otrzymało misyjne błogosławieństwo: Magda i Ola na roczny pobyt w Boliwii, Monika, Agata i KasiaPeru, Sara i Monika na realizację projektu w Kenii, a Kasia, Karina, Marta i Ela na aktywny czas w Nigerii. Dla sześciorga spośród nich to pierwsza taka przygoda w życiu, dlatego też otrzymali oni tego dnia krzyże misyjne – tak jak każdy udający się na swoją pierwszą misję wolontariusz. Zgodnie z SWMową tradycją w czasie Mszy Świętej modlili się za nich rodzice, współwolontariusze, Salezjanie oraz cała salezjańska młodzież zgromadzona na Savionaliach.

Życzymy naszym nowym wolontariuszom misyjnym radości, odwagi i wytrwałości w głoszeniu Chrystusa tam, gdzie zostali posłani!