Alleluja!

Życzymy, aby czas Świąt Wielkiej Nocy napełnił radością, pokojem i odwagą. Niech prawda o Zmartwychwstaniu przemienia naszą codzienność, Abyśmy w oparciu o nią budowali nasze plany i każdego dnia byli dla innych świadkami wiary, nadziei i miłości, które przynosi nam…

Życzymy, aby czas Świąt Wielkiej Nocy napełnił radością, pokojem i odwagą.

Niech prawda o Zmartwychwstaniu przemienia naszą codzienność,

Abyśmy w oparciu o nią budowali nasze plany i każdego dnia byli dla innych świadkami wiary, nadziei i miłości,

które przynosi nam zmartwychwstały Chrystus.