Oliwne gałązki miłosierdzia

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele małopolskich wolontariatów udali się do Asyżu i na Monte Casino, gdzie odebrali od młodzieży włoskiej gałązki oliwne. Potem udali się do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Chodzi o to, żeby za pomocą symbolu, jakim jest gałązka oliwna podkreślić prawdę o MIŁOSIERDZIU, które nie może istnieć bez przebaczenia i pojednania. Młodzi chcą pokazać, że miłosierdzie, gościnność, otwarcie na drugiego człowieka nie znają żadnych podziałów religijnych, ideologicznych, narodowościowych czy rasowych.

Gałązka oliwna wręczona potem odpowiedzialnym za życie społeczne w naszym kraju to zaproszenie do budowania jedności i pracy dla dobra wszystkich.  Tylko wtedy zasłużymy na tytuł: „Miłosierni jak Ojciec”

Naszym przedstawicielem w Rzymie była Karolina Kufel:

Czym dla Ciebie jest Miłosierdzie? Jakie znaczenie ma gałązka oliwna? Te pytania towarzyszyły przedstawicielom krakowskich wolontariatów podczas wyjazdu do Rzymu po gałązki oliwne symbolizujące pokój i pojednanie. Gałązki te przywiezione z Asyżu, wzgórz Monte Casino i Ziemi Świętej zostaną przekazane w niedzielę miłosierdzia przedstawicielom władz kościelnych
i państwowych w Łagiewnikach.

Wyjazd do Rzymu był ogromną łaską i wielkim błogosławieństwem od Boga. To czas pełen cudów
i wzajemnego wsparcia. Różnorodność pracy i dobro, którym dzielimy się z drugim człowiekiem złączyło wszystkich wolontariuszy. Pojechałam do Rzymu, aby na nowo w swoim sercu odkryć znaczenie Miłosierdzia. A czym ono dla mnie jest? To serce otwarte na drugiego człowieka, do którego jestem posłana. To świadomość, jak bardzo Bóg mnie umiłował, że wybrał właśnie mnie, aby to ja dzieliła się tym Miłosierdziem, którym sama każdego dnia jestem obdarzana. Miłosierdzie to Ciało Chrystusa. Na wzgórzach Monte Casino, na którym spoczywają polscy żołnierze polegli w walce, w sercu na nowo rozbrzmiały słowa: Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

wolontariusze_w_rzymie_201605

Odwaga i bezgraniczne zaufanie – to jedyne czego potrzeba nam, aby nieść dobro tam, gdzie wciąż go brakuje. Aby siać pokój tam gdzie jeszcze go nie ma. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie umarł ale miał życie wieczne. Tak bardzo mnie umiłował, że wybrał na świadka swojego wielkiego Miłosierdzia, że pozwolił, aby Miłosierdzie było fundamentem mojego powołania misyjnego. Niech misja Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu będzie wypełnieniem zadania każdego misjonarza. Niech Miłosierdzie, na które w szczególny sposób zwracamy uwagę w tym roku będzie umocnieniem i gotowością do kroczenia w różnie zakątki świata aby dzielić się nim z drugim, tym najbardziej potrzebującym.

Papież Franciszek w szczególny sposób pozdrowił wolontariuszy z Polski słowami:

Moje szczególne pozdrowienie kieruję do młodych, tu obecnych, i obejmuję nim wszystkich młodych na świecie. Mam nadzieję, że będziecie mogli licznie przybyć do Krakowa, ojczyzny świętego Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Jego wstawiennictwu powierzam ostatnie miesiące przygotowań do tej pielgrzymki, która w ramach Świętego Roku Jubileuszowego będzie Jubileuszem Młodych w całym Kościele powszechnym. 

 wolontariusze_w_rzymie_201602

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).