Plan B.

https://vimeo.com/33277311 Reportaż mówiący o wolontariuszach oraz ich motywacjach. Można dostrzec problem, który pokazują autorzy – mianowicie czy wolontariuszowi potrzebny jest Bóg? Plan B. jest tytułem, który w pełni brzmi PLAN BOGA, gdyż służba drugiemu człowiekowi jako wolontariusz to często jest nie nasz plan lecz JEGO!…

https://vimeo.com/33277311

Reportaż mówiący o wolontariuszach oraz ich motywacjach. Można dostrzec problem, który pokazują autorzy – mianowicie czy wolontariuszowi potrzebny jest Bóg? Plan B. jest tytułem, który w pełni brzmi PLAN BOGA, gdyż służba drugiemu człowiekowi jako wolontariusz to często jest nie nasz plan lecz JEGO!