Boże Narodzenie 2010

Aby rok 2011 był rokiem radości i pokoju z tego, że jesteśmy wokół nowo narodzonego Jezusa.

Ks. Adam Parszywka – Prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu w imieniu swoim i całego zespołu wolontariuszy, składa świąteczne życzenia wszystkim darczyńcom i całej „salezjańskiej rodzinie”.